За почистване, хигиенизиране и поддръжка на уредите в домакинството

Специални продукти за почистване на уреди в домакинството

Продуктите за почистване на уреди на Д-р Бекман премахват мръсотия, налепи, отлагания на варовик и неприятни миризми, така че Вие можете да се насладите на своите уреди.