Политика за защита на данните

Декларация за защита на данните delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG

Като оператор на тези страници ние приемаме защитата на личните Ви данни много сериозно. Ние обработваме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби за защитата на данните, както и тази декларация за защита на данните.

Ползването на нашата уебстраница по принцип е възможно без посочване на лични данни. Лични данни са индивидуалните данни за личните или деловите отношения на идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (например име, адрес или имейл адреси). Ако се събират лични данни, това винаги е доброволно. Тези данни не се предават на трети страни без Вашето изрично съгласие. Тъй като тези данни се ползват със специална защита, те се събират от нас само дотолкова, доколкото това е технически необходимо. По-долу описваме каква информация събираме по време на посещението Ви на нашата уебстраница и как се използва тя. Практиката ни за защита на личните данни е в съответствие с разпоредбите на Федералния закон за защита на личните данни (BDSG), Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) № 2016/679) и германския Закон за електронните медии (TMG). Събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни само за целите на обработката на запитвания и поръчки. Само ако предварително сте дали специалното си съгласие личните Ви данни ще се използват и за подробни, точно определени в съгласието цели, като например за информация относно оферти чрез бюлетини и т.н. Без Вашето съгласие или без съответното административно нареждане ние или упълномощени от нас лица няма да предоставяме Вашите лични данни на трети страни.

Информираме Ви, че при преноса на данни в интернет (например при комуникация чрез имейл) може да има пропуски в сигурността. Не е възможна защита на данните от достъп на трети лица без никакви пропуски.

При ползването на нашата интернет страница ще бъдат събирани, обработвани и/или ползвани (по-долу общо „обработвани“) следните лични данни (по-долу „данни“): 

1. Събиране, обработка и използване на лични данни в рамките на общото използване на нашата интернет страница

При всяко влизане в нашата интернет страница в регистрационен файл автоматично временно се записват различни данни. Също така и ползването на отделни функции на нашата уебстраница – като по-специално търсачката или „детектива за петна“ („Fleckendetektivs“) – води до съответния процес на обработка. В този контекст обработваме само следните видове данни:

  • IP адрес
  • Дата/час на влизането
  • Операционна система
  • Тип браузър;Размер на монитора
  • Извикана страница и препратка към страница/име на файла
  • Обем на преноса на данни.

Обработваме тези данни само за да позволим използването на нашата интернет страница. Това включва по-специално установяване на връзка, както и гарантиране на ИТ сигурност. Потребителски профили с псевдоним освен това могат да бъдат изготвени в рамките на условията, разяснени в „7. Уебанализи“.

Освен в горепосочените случаи, личните Ви данни ще бъдат събирани, обработвани или използвани само с изричното Ви съгласие.

2. Анонимно използване/използване с псевдоним на интернет страницата

Принципно можете да посещавате нашата уебстраница без да посочвате лични данни. За целите на оптимизирането и подобряването на страницата евентуално можем да събираме анонимни данни, за да анализираме тенденции, за администриране на страницата и за целите на проучването на пазара. Анонимните данни за ползването от самото начало не се отнасят до идентифицираното или идентифицируемото лице, или впоследствие се анонимизират така, че лицето да не може да бъде идентифицирано. Данните за ползването с псевдоним не се свързват с данните за носителя на псевдонима. Не се осъществява създаване на потребителски профили с псевдоним. 

Информираме Ви, че запазваме правото си на достъп и разкриване на събрани от нас лични данни и друга информация, ако това е необходимо в рамките на законови или административни нареждания, за да сме в състояние да предприемаме разследвания при съмнение за измама, тормоз или други нарушения на закони и нарушения на правни предписания, правилата на страницата или правата на трети лица, или за разследване на всяко съмнително, недобросъвестно за нас поведение.

3. Формуляр за контакт

Събираме лични данни чрез нашия формуляр за контакт. Задължителни за тази цел са Вашите фамилия, име, имейл адрес, както и Вашият индивидуален въпрос. Допълнителни данни, като пощенски адрес или телефонен номер, не са задължително необходими, но при определени обстоятелства помагат за бърза и индивидуална обработка. Обработката на въведените от Вас данни ще се осъществи само ако сте попълнили формуляра изцяло и консистентно. Обработката на тази информация се извършва само за целите на обработката на Вашето запитване. В зависимост от законовите срокове за съхранение, данните ще бъдат изтрити най-късно 90 дни след като сте ни изпратили Вашето запитване. 

4. SSL кодиране

По причини за сигурност и защита на преноса на поверителни съдържания, като например запитванията, които ни изпращате като оператор на страницата, тази страница използва SSL кодиране. Кодираната връзка се познава по това, че в адресната лента на браузъра „http://“ се сменя с „https://“ и по символа на катинар в адресната лента.

Ако SSL кодирането е активирано, трети страни не могат да четат данните, които ни предоставяте.

5. Предаване на потребителски данни

Компания delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG няма да продава, отдава под наем или предоставя по друг начин Вашите лични данни на трети лица. Ние прехвърляме личните Ви данни на трети страни, ако сте дали съгласието си или в следните случаи:

  • Изпълнител: delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG в определени случаи възлага на други фирми и лица да изпълнят задълженията ѝ към клиентите от нейно име. Затова може да е необходимо Вашите данни да бъдат предадени на трети страни, за да Ви бъдат предоставени продукти и услуги. Примери за това са службата за обслужване на клиенти, обработката на данни за плащания, изпълнението на поръчки и подпомагането при маркетинга. И в тези случаи данните се обработват само доколкото законовите предписания позволяват това или ако Вие сте дали изричното си съгласие.

Компания delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG възлага поръчки само на такива фирми, които въз основа на своята квалификация, както и техническите и организационните си възможности, могат да гарантират сигурна и съобразена с изискванията обработка на данни. Освен това delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG възлага поръчки само на фирми, работата на които е разрешена съгласно изискванията за защита на личните данни по Федералния закон за защита на личните данни и Европейския общ регламент за защитата на личните данни.

  • Обработка на данни въз основа на законови предписания/защита от злоупотреба/права на трети страни: Компания delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG има право да обработва личните Ви данни, ако това е необходимо за изпълнението на законови задължения. В тази връзка delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG може да предостави тези данни по-специално на административни органи, органи за наказателно преследване и съдилища. Компания delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG освен това има право да обработва лични данни, ако и доколкото това е необходимо за откриване или предотвратяване на злонамерена употреба на тази уебстраница или за прилагане на правата на delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG, нейните служителите или потребители.

Вашите лични данни няма да се предават в държави извън ЕС, изключение прави предаването на генерираната чрез бисквитка информация на сървъра на Google в САЩ (за подробности вижте в 7. Уебанализи)

6. Бисквитки

На нашата интернет страница използваме „бисквитки“. Това са малки файлове, които съдържат информация за техническото управление на сесиите, и при определени обстоятелства могат да бъдат прехвърлени от уебсървър в паметта на Вашия браузър, когато използвате нашия уебсайт. Съдържащата се в бисквитките информация разкрива специфичното потребителско поведение по време на посещението на нашата уебстраница. Не използваме събраната информация за индивидуално профилиране на потребителското Ви поведение. Информацията ни помага само да установим честотата на ползване и броя на потребителите на нашата интернет страница, както и да направим нашата уебстраница възможно най-комфортна и ефективна за потребителите ни.

Нашите бисквитки освен това се използват в рамките на услугите на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ, по-долу „Google“) в областта на ремаркетинга. Поради това, на страниците в мрежата на Google Partner ще получавате целенасочена реклама въз основа на интересите Ви, дефинирани посредством потребителското Ви поведение. Можете да дезактивирате използването на бисквитки от Google за тези цели, като на отидете на страницата https://www.google.com/settings/ads. Като алтернатива можете да дезактивирате използването на бисквитки от трети доставчици, като отидете на Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative. Информираме Ви, че Google има собствени директиви за защитата на личните данни, които са независими от нашите. Моля, информирайте се за тях, преди да използвате нашата уебстраница, на Datenschutzbestimmungen von Google.

Можете да използвате нашата уебстраница и без бисквитки, като дезактивирате записването на бисквитки във Вашия браузър. Повечето браузъри автоматично приемат бисквитки. Моля, имайте предвид, че дезактивирането на бисквитките може да доведе до ограничено показване на уебстраницата и евентуално ограничено използване на менюто.

7. Уебанализи

Тази уебстраница използва Google Analytics, услуга за уебанализи на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки (сравнете „6. Бисквитки“), които се записват на Вашия компютър и дават възможност за анализ на Вашето ползване на уебстраницата. Генерираната от бисквитката информация за ползването на уебстраницата (включително IP адресът Ви) се прехвърля и записва в сървър на Google в САЩ. Въз основа на употребата на приставката anonymize_IP, Google веднага съкращава IP адресите след записването в САЩ. Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето ползване на уебстраницата, за да изготви доклади за дейностите по уебстраницата за операторите на уебстраницата, и за да предостави други услуги, свързани с ползването на уебстраницата и интернет. Google евентуално ще предаде тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона, или доколкото тези трети страни обработват тези данни по поръчка на Google. Трети страни, включително Google, пускат реклами в уебстраниците в интернет и използват записани „бисквитки“, за да публикуват реклами въз основа на предишни посещения на потребителя на тази уебстраница. Google няма да свърже Вашия IP адрес с други данни от Google. Можете да предотвратите инсталирането на бисквитки чрез съответната настройка на Вашия браузър; но все пак Ви информираме, че в този случай евентуално няма да можете да ползвате в пълен размер всички функции на тази уебстраница. Тук (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) можете да свалите добавка на Google за браузъра. Тогава се инсталира Opt-Out бисквитка, така че при бъдещо Ви посещение на тази уебстраница Вашите данни да не бъдат регистрирани. Евентуално трябва да последвате посочените там указания, за да предотвратите напълно инсталирането на бисквитки или тяхното ползване за горепосочените цели. 

Тази уебстраница използва маркери за ремаркетинг Google AdWords. Това са услуги на Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ; по-долу „Google“). Google използва бисквитки, които са записани на Вашия компютър и които дават възможност за анализ на Вашето ползване на уебстраницата. Генерираната от бисквитката информация за Вашето ползване на тази уебстраница (включително Вашия IP адрес) се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се записва там. След това IP адресът се съкращава от Google до последните три позиции, поради което вече не е възможно ясното определяне на IP адреса (приставки anonymize_IP). 

Google ще използва тази информация, за да оцени Вашето ползване на уебстраницата, за да изготви доклади за дейностите по уебстраницата за операторите на уебстраницата, и за да предостави други услуги, свързани с ползването на уебстраницата и интернет. Google евентуално ще предаде тази информация на трети страни, ако това се изисква от закона, или доколкото тези трети страни обработват тези данни по поръчка на Google.

Трети страни, включително Google, пускат реклами в уебстраниците в интернет. Трети страни, включително Google, използват записани бисквитки, за да публикуват реклами въз основа на предишни посещения на потребителя на тази уебстраница. Google в никакъв случай няма да свърже Вашия IP адрес с други данни от Google. Събирането и записването на данните по всяко време може да бъде отказано за в бъдеще.

Можете да дезактивирате употребата на бисквитки от Google, като отидете на страницата за дезактивиране на реклама на Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Все пак Ви информираме, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен размер всички функции на тази уебстраница. С ползването на тази уебстраница декларирате съгласието си за обработката на събраните за Вас данни от Google в горепосочения вид и начин за горепосочените цели. Събирането и записването на данните по всяко време може да бъде отказано за в бъдеще.

Повече информация за условията на Google ще намерите на https://policies.google.com/privacy. Можете да предотвратите регистрирането на Вашите данни от Google Analytics, като кликнете на следния линк. Инсталира се Opt-Out бисквитка, която предотвратява регистрирането на Вашите данни при бъдещи посещения на тази уебстраница: Дезактивиране на Google Analytics.

Обща информация за обработката и защитата на Вашите данни от Google ще намерите на: https://privacy.google.com/#

Сключили сме с Google договор за обработка на данни по поръчка и прилагаме изцяло строгите предписания на германските органи за защита на личните данни при ползването на Google Analytics. Събиране, обработка 

8. Линкове към социални платформи

На нашата уебстраница използваме така наречените социални добавки на социалната мрежа YouTube. (за доставчика вижте уебстраницата www.youtube.de)

Когато отворите нашата уебстраница във Вашия уебсървър, социалната добавка ще установи директна връзка със сървърите на съответния доставчик. Така доставчикът получава минимум информация, че сте ползвали нашата уебстраница. Ако сте регистрирани при въпросния доставчик и сте влезли в профила си, Вашето посещение може да бъде вписано и във Вашия потребителски акаунт.

Според начина на функциониране на съответната социална добавка са възможни и други процеси на обработка, ако взаимодействате със социални добавки. Например чрез функцията „Харесвам“ или „Коментар“ на Facebook тук посочената информация може да бъде публикувана в информационния канал на Facebook.

Горепосочените събиране и обработка на данни се извършва за маркетинговите цели на съответния доставчик, както и на delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Според обясненията за бисквитките Вашият уеббраузър по правило предлага дезактивиране на социалните добавки в съответните настройки. Освен това можете да защитите своята поверителност, като преди посещението на нашата уебстраница излезете от съответния потребителски акаунт.

YouTube

Нашата уебстраница използва добавките на поддържаната от Google страница YouTube. Оператор на страниците е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. Ако посетите някоя от нашите уебстраници, които имат добавка за YouTube, ще установите връзка със сървърите на YouTube. В този случай сървърът на Youtube получава информация коя от нашите страници сте посещавали.

Ако сте влезли във Вашия акаунт в YouTube, давате възможност на YouTube да регистрира Вашето сърфиране директно в личния Ви профил. Можете да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Повече информация за обработката на потребителските данни ще намерите в декларацията за защита на личните данни на YouTube на адрес: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

9. Сигурност и защита на данните, комуникация чрез имейл

Вашите лични данни са защитени чрез технически и организационни мерки, така че те не са достъпни за трети страни по време на събирането, съхранението и обработката. При комуникацията чрез имейл не можем да гарантираме пълна сигурност на данните, така че при информация с висока нужда от поверителност Ви препоръчваме изпращане по пощата.

С предоставянето на Вашия имейл адрес ни декларирате изричното си съгласие да получавате имейли от нас. Позволяваме си да използваме имейли за комуникацията с Вас, за да Ви изпратим желаната информация или информация за предлаганите услуги. Не предоставяме имейл адреса на друга страна, която така би могла директно да Ви информира за нейните продукти и услуги.

10. Оттегляне на съгласия – справки за данни и желания за промяна – справка, изтриване и блокиране на данни – пренос на данни

Съгласно Федералния закон за защита на личните данни и Европейския общ регламент за защитата на личните данни имате право на безплатна справка относно записаните Ви данни, техния произход и получател и целите на записването, както и евентуално право на коригиране, блокиране или изтриване на тези данни. Освен това имате право на прехвърляне на данните в машинно разчитан формат. След това Вашите данни се изтриват, ако законови регулации не противоречат на това. По всяко време можете да оттеглите дадено ни разрешение за използване на личните Ви данни. При желания за справка, изтриване, коригиране и преносимост относно Вашите данни, както и при предложения, моля, обърнете се към длъжностното ни лице по защита на данните Rolf Mentges, CTM-COM GmbH, In den Leppsteinswiesen 14, 64380 Roßdorf, Германия (E-Mail: datenschutz@delta-pronatura.de).